WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Nyheder og events | Pressemeddelelser | Nyheder og events | Pressemeddelelser

17-09-2013

Kompakt og komfortabelt: styring af proportionalventiler

WAGO's nye proportionalventilmodul gør tilslutningen af hydrauliske eller pneumatiske ventiler til WAGO-I/O-SYSTEM 750 betydeligt nemmere.

Stort strømområde, mange features: Proportionalventilmodulet (750-632) er med en bredde på kun 12 mm en både kompakt og meget effektiv løsning til at tilslutte hydrauliske eller pneumatiske ventiler til WAGO-I/O-SYSTEM 750. To 1-spolede ventiler eller en 2-spolet ventil kan styres i én eller to retninger. For hver kanal eller spole udgør udgangsstrømmen 2A i 1-kanalsdrift og 1,6 A i 2-kanalsdrift. I forbindelse med en lille afvigelse i den fiktive/faktiske værdi kan både små og større ventiler styres pålideligt og med stor gentagelsesnøjagtighed.

WAGO's proportionalventilmodul har to strømregulerede PWM1-udgange (24 V) med justerbar "dither" (lille vibration). Den separate indstilling af dither-frekvensen gør det muligt at foretage en minimal bevægelse, som er tilpasset til ventilen, rundt om hvilestillingen. Det har den fordel, at den fiktive værdi kan fastlægges, uden at der skal tages hensyn til den statiske friktion. Desuden forhindres det, at ventilet hænger fast på grund af rester fra mediet. Angivelsen af den fiktive værdi kan tilpasses anvendelsen via en skalering samt via konfigurerbare op/ned-ramper.

Karakteristiske kurver, som f.eks. nulpunktsforskydning, bøjningskompensation eller områdebegrænsninger, kan indstilles via parametre. To yderligere, konfigurerbare digitalindgange gør det muligt at integrere sensorer eller afbrydere direkte, f.eks. til overvågning af slutpositioner. Idriftsættelsen og alle tilpasninger af ventilparametre gennemføres nemt via softwaren WAGO-I/O-CHECK.Alternativt kan disse indstillinger også foretages direkte via controlleren.

1
PWM = Puls Width Modulation

WAGO-I/O-SYSTEM 750
Godkendt til mange forskellige applikationer: WAGO-I/O-SYSTEM 750 opfylder med sit modulære og feltbusuafhængige design i særlig grad kravene til decentrale feltbussystemer. Den modulære grundtanke går igen i forbindelse med understøttelsen af utallige feltbussystemer. Alt efter applikationen kan der vælges mellem feltbuskoblere og controllere (PLC) til mange forskellige protokoller. Med mere end 400 forskellige I/O-moduler tilbyder WAGO-I/O-SYSTEM 750 skalerbare løsninger med en stor integrationstæthed og et uforligneligt pris-/ydelsesforhold.

Tilbage ...

  dk
  Dokumentet kunne ikke føjes til dine favoritter.
  Punktet er føjet til dine favoritter.
  Siden er føjet til dine favoritter.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er føjet til dine favoritter.