WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Nyheder og events | Pressemeddelelser | Nyheder og events | Pressemeddelelser

26-09-2013

Ny BACnet-controller fra WAGO: én bygning, ét sprog

Den nye BACnet-controller (750-831) fra WAGO gør systemintegrationen i bygningsautomation nemmere.

Der findes mange forskellige protokoller for bygningsautomation, og netop i forbindelse med store projekter udvikler de enkelte entrepriser sig ofte uafhængigt af hinanden. Med den nye BACnet-controller (750-831) fra WAGO kan andre protokoller, som f.eks. KNX, LON eller DALI, nemt integreres i ét system. På den måde gøres bygningsautomation mindre kompleks, således at tid og omkostninger til installation og vedligeholdelse reduceres.

BACnet-controlleren, der kan programmeres i henhold til IEC 61131-3, er godkendt som "Bacnet-Building Controller" (B-BC). I sammenligning med den foregående model (750-830) er den disponible programhukommelse i den nye controller blevet fordoblet, mens datahukommelsen endda er blevet 4 gange større. Samtidig understøtter den nye controller SD-kort-funktionaliteten, hvilket betyder, at data, som f.eks. "Trend Log"-objektet, kan lagres eksternt. Desuden er der med et SD-kort mere plads til rådighed for webvisualisering, hvor f.eks. baggrundsbilleder og grundplaner over bygninger kan lagres og processer vises grafisk. Der er indbygget en 2-ports-Ethernet-switch i controlleren, som gør det muligt at linke direkte videre til næste enhed.

Brugeren får yderligere hjælp i den såkaldte "NATIVE" mode, hvor BACnet-controlleren automatisk genererer kompatible BACnet-objekter for de digitale og analoge hardwaredatapunkter for alle tilsluttede busmoduler. Fordelene: Controlleren er driftsklar, så snart der er tildelt en IP-adresse via den integrerede adresse-switch. Dermed reduceres konfigurationsomkost-ningerne, der ellers kan være betydelige netop ved komplekse systemer. Der kan nemt oprettes ekstra BACnet-objekter via BACnet-konfiguratoren eller CODESYS WAGO-I/O-PRO-software.

WAGO-I/O-SYSTEM 750
Godkendt til mange forskellige applikationer: WAGO-I/O-SYSTEM 750 opfylder med sit modulære design i særlig grad kravene til decentrale feltbussystemer. Den modulære grundtanke går igen i forbindelse med understøttelsen af utallige feltbussystemer. Alt efter applikationen kan der vælges mellem feltbuskoblere og controllere (PLC) til mange forskellige protokoller. Med mere end 400 forskellige I/O-moduler tilbyder WAGO-I/O-SYSTEM 750 skalerbare løsninger med en stor integrationstæthed og et uforligneligt pris-/ydelsesforhold.

Tilbage ...

  dk
  Dokumentet kunne ikke føjes til dine favoritter.
  Punktet er føjet til dine favoritter.
  Siden er føjet til dine favoritter.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er føjet til dine favoritter.