WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Nyheder og events | Pressemeddelelser | Nyheder og events | Pressemeddelelser

23-01-2013

CAN-gatewaymodul til WAGO-I/O-SYSTEM 750 – fleksibel adgang til CAN-verdenen

Uafhængighed af felt- og automatiseringsniveauet: Med det nye I/O-modul 750-658 fra WAGO kan CAN-feltenheder tilsluttes til WAGO-I/O-SYSTEM 750.

Det nye CAN-I/O-modul understøtter CAN Layer 2 og gør det dermed særligt fleksibelt på feltniveauet: Modulet kan integreres i et CANopen-, SAE J1939- eller Devicenet-netværk via protokolspecifikke funktioner, der kan realiseres ved hjælp af et applikationsprogram. WAGO-I/O-SYSTEM 750 omfatter desuden mange controllere og koblere til næsten alle feltbusser på automatiseringsniveauet. CAN-I/O-modul 750-658 kan justeres til baud-rater på mellem 20 kBit/s og op til 1 Mbit/s via automatisk bitrate-registrering (Auto Baud). Det er dog også muligt at opsætte modulet til en fast hastighed. Via 6 konfigurerbare filtre kan indgangstelegrammer som CAN-meddelelser filtreres ved hjælp af enten identifier-format 2.0A (11 bit identifier) eller 2.0B (29 bit identifier).

CAN-I/O-modulet kan opsættes til 3 driftstyper: I sniffer-modus genererer modul 750-658 en detaljeret analyse af den upåvirkede CAN-bus ved passiv sniffer, mens det i den transparente modus bliver til en aktiv CAN-deltager, der både kan sende og modtage CAN-telegrammer. I den 3. driftstype, mapped modus, kan modulet generere CAN-telegrammer direkte fra procesafbildningen eller selektivt kopiere procesværdier fra modtagne telegrammer til indgangsprocesafbildningen. Afsendelsen af værdier kan her opsættes enten cyklisk, via manuelle kommandoer eller ved ændring af procesværdierne.

WAGO-I/O-SYSTEM 750
Godkendt til mange forskellige applikationer: WAGO-I/O-SYSTEM 750 opfylder med sit modulære og feltbusuafhængige design i særlig grad kravene til decentrale feltbussystemer. Den modulære grundtanke går igen i forbindelse med understøttelsen af utallige feltbussystemer. Alt efter applikationen kan der vælges mellem feltbuskoblere og controllere (PLC) til mange forskellige protokoller. Med mere end 400 forskellige I/O-moduler tilbyder WAGO-I/O-SYSTEM 750 skalerbare løsninger med en stor integrationstæthed og et uforligneligt pris-/ydelsesforhold.

Tilbage ...

  dk
  Dokumentet kunne ikke føjes til dine favoritter.
  Punktet er føjet til dine favoritter.
  Siden er føjet til dine favoritter.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er føjet til dine favoritter.