WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Nyheder og events | Pressemeddelelser | Nyheder og events | Pressemeddelelser

10-02-2015

Gateway mellem vindmøller og netværksstyringscenter

WAGO's OPC XML-client understøtter integrationen af regenerative energiproducenter.

For at kunne integrere regenerative energikilder i det eksisterende elnet har netudbyderne brug for informationer om, hvornår og i hvilke mængder producenterne lader strøm til elnettet. Men den kommunikation, der kræves mellem vindmøllernes distributionscenter og netværksstyringscentret, er ofte begrænset af, at de to netværk ikke taler samme sprog, hvad angår protokoller, da vindmøllerne ofte er udstyret med en integreret OPC XML-server.

Derfor har WAGO udviklet en OPC XML-client, der fungerer som gateway mellem netværksstyringscentret og vindmøllernes OPC-server – alt dette er baseret på en lille og dermed økonomisk fordelagtig styring. Løsningen er baseret på IEC-61131-bibliotek "WagoLibOpcXmlClient.lib", som stiller en OPC XML-client til rådighed, der kører direkte på feltbuscontrolleren fra WAGO-I/O-SYSTEM 750. Dermed gør funktionsblokken "OpcXmlClient" det muligt at kommunikere med en OPC XML-server på basis af Hypertext Transfer Protocol (http). Den omtalte client læser de enkelte datapunkter fra vindmøllernes OPC XML-server, oversætter disse data fra http til telecontrol-protokol IEC 60870-5-104 og overfører dem til netværksstyringscentret. Også kommunikation i den modsatte retning – altså skrivning af værdier fra netværksstyringscentret til vindmøllernes OPC XML-server – er muligt ved hjælp af dette bibliotek.

"WagoLibOpcXmlClient.lib" kan tilpasses individuelt til kunden, men faktureres kunden i modsætning til andre softwarebiblioteker fra WAGO.

Tilbage ...

  dk
  Dokumentet kunne ikke føjes til dine favoritter.
  Punktet er føjet til dine favoritter.
  Siden er føjet til dine favoritter.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet er føjet til dine favoritter.